Beschrijving modules

Wonen

Module omschrijving

Deze module heeft betrekking op Wonen. We zien drie verschillende vormen van Wonen:

-Wonen met begeleiding

-Begeleid kamer wonen

-Ouder-/kindhuis

NB: Gezinshuizen is ook een vorm van wonen. Voor de uitwerking van deze module verwijzen wij naar de module Gezinshuizen.

Het betreft een procedure waarbij alle partijen die aan de gestelde eisen voldoen een contract kunnen krijgen.

In de bijlage op deze pagina treft u het aanmeldingsdocument aan dat van toepassing is op deze procedure en module. Hierin zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn. In plaats van de in het document genoemde data en tijdstippen m.b.t. het 1e instapmoment zijn de data en tijdstippen van toepassing zoals genoemd bij elk instapmoment in paragraaf 3.4. Dit geldt eveneens voor de ingangsdatum van de overeenkomst.

Tevens treft u het Uniform Europees Aanbestedingsdocument* aan. Vervolgens treft u de inhoudelijke beschrijving van de module aan. Tot slot treft u het aanmeldformulier aan.

* Voor het invullen van het UEA-document heeft u Acrobat Reader nodig. U moet het document dan eerst downloaden en openen in Acrobat Reader. Opent het document in uw browser? Sla het document dan eerst op en open het vervolgens in Acrobat Reader. 
Lukt het niet om het document te downloaden? Vul het contactformulier in om dit te melden, dan mailen we u het bestand.

Stel hier uw vraag