Actueel

Kennisgeving Regiodag

Regiodag op 8 oktober a.s. in de Bonte Wever te Assen.

Opnieuw vragen en antwoorden gepubliceerd

De 1e nota van inlichtingen voor de modules die onder de openhouse procedure vallen is gepubliceerd.

Eerste vragen zijn beantwoord

nota van inlichtingen mededingingsprocedure

Inkoopvoorwaarden 2020-2028 gepubliceerd

De gemeenten in Zuid-Drenthe publiceren de inkoopvoorwaarden voor 2020.

Stel hier je vraag