Team prestatiemanagement Jeugdhulp Zuid-Drenthe

Het team ‘Prestatiemanagement Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe’ draagt zorg voor de gezamenlijke activiteiten voor het prestatiemanagement. In deze groep zijn alle zeven gemeenten met contractmanagers vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordigers zijn de schakel met hun gemeenten. Eén persoon is voorzitter het team. Deze persoon is gemandateerd om namens de andere gemeenten te handelen en bewaakt de voortgang en processen. De leden van het team werken vanuit hun eigen gemeente en komen regelmatig bij elkaar voor afstemming. Het team ‘Prestatiemanagement Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe’ heeft een ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever namens de zeven gemeenten. Deze opdrachtgevers zijn de vertegenwoordigers van de bestuurders en de gemeentesecretarissen van de gemeenten in de regio Zuid-Drenthe en vormen samen de stuurgroep prestatiemanagement.

Dit zijn de huidige leden van Team Prestatiemanagement Zuid-Drenthe.

Team Prestatiemanagement kunt u per mail bereiken via contractenjeugd@coevorden.nl

 

Stel hier uw vraag