Uitkomsten kostprijsonderzoek

PPRC.B.V. heeft een kostprijsonderzoek uitgevoerd voor de regio Zuid-Drenthe. Dit kostprijsonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de contractering vanaf het jaar 2020.

U kunt de uitkomsten van het kostprijsonderzoek bekijken (pdf, 1,7 MB) (update 18 oktober 2019)

Het kostprijsonderzoek is gebaseerd op de wijze waarop de gemeenten de jeugdhulp in de jaren 2017 tot en met 2019 hebben gecontracteerd.

Op basis van de genormeerde tarieven uit het kostprijsonderzoek zijn de tarieven voor 2020 vastgesteld. Daar waar gemeenten een andere functiemix of inzet eisen vanaf 2020 zijn de nieuwe tarieven op basis van de genormeerde waarden uit het kostprijsonderzoek vastgesteld. Dit kan dus afwijken van het kostprijsonderzoek.  

Daarnaast zijn de tarieven (het loondeel en de overhead) geïndexeerd op basis van de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Vervolgens dienen de tarieven deelbaar te zijn door 60, in verband met de wijze van declaratie. Er is daarbij gekozen voor de dichtstbijzijnde waarde deelbaar door 60.

Het kostprijsonderzoek met betrekking tot de vormen van jeugdhulp die na de zomer gepubliceerd worden, is nog niet afgerond. De uitkomsten van dit deel van het onderzoek zullen na de zomer gepubliceerd worden.

Stel hier uw vraag