Drents Kwaliteitskader Sociaal Domein

Dit kwaliteitskader is door alle 12 Drentse gemeenten omarmd. Het wordt als basis gebruikt voor kwaliteitsmanagement bij het maken van afspraken met aanbieders van ondersteuning voor Wmo en Jeugdwet. Het kwaliteitskader is opgenomen in de contracten en wordt getoetst bij aanbieders in gesprekken en/of door aanvullend onderzoek.

Bij de contractering voor de jaren 2020 en verder eisen de Drentse gemeenten dat aanbieders zich conformeren aan het Drentse Kwaliteitskader Sociaal Domein.

Bekijk het Drents kwaliteitskader sociaal domein 2019 (pdf, 176 kb).

Stel hier uw vraag