FAQ

Algemene vragen

Gemeenten kopen bepaalde vormen van jeugdhulp regionaal in omdat sommige aanbieders van jeugdhulp regionaal werken. Het is voor hen niet handig om met 390 gemeenten apart afspraken te maken. Gemeenten werken met elkaar samen in 42 jeugdregio’s. Dit heeft te maken met de schaal waarop jeugdhulpinstellingen werken en de beschikbaarheid van specialistische zorg en expertise.

Bepaalde gespecialiseerde vormen van jeugdhulp worden regionaal ingekocht, zoals pleegzorg, crisisopvang en residentiële zorg. Alle gemeenten geven de organisatie van de preventieve taken lokaal vorm.

Dat hangt ervan af waar een kind en de ouders wonen. Wonen ze in één gemeente? Dan is die gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Wonen ze in verschillende gemeenten en zorgen zij in gedeeld co-ouderschap voor de kinderen? Dan is het ‘hoofdverblijf’ van het kind de verantwoordelijke gemeenten. Gemeenten hanteren hierbij het volgende criterium: het hoofdverblijf is die gemeente waar de jeugdhulp aan het kind binnen zijn sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) georganiseerd kan worden.

In de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs is bepaald dat gemeenten en Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen een plan moeten maken. Daarin moeten ze beschrijven hoe ze de jeugdhulp en het passend onderwijs willen organiseren. Beide partijen hebben de verplichting om deze plannen met elkaar te bespreken.

Vragen over iets specifieks

De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de norm van de verantwoorde werktoedeling. Deze vind u HIER. In Drenthe beoordelen wij uw bedrijf onder andere aan de hand van het Drents Kwaliteitskader. Dit gebruiken we als richtinggevende leidraad. Het kwaliteitskader stimuleert verbetermanagement bij zorgaanbieders en gemeenten.

Er wordt contact met u opgenomen door één van de contractmanagers van Zuid-Drenthe. Er zal vervolgens telefonisch of een persoonlijk verificatiegesprek plaatsvinden. Mogelijk vragen we u om extra gegevens. Op basis van de informatie en een achtergrondcheck bepalen wij of u in aanmerking komt voor een contract. U krijgt vervolgens een gunningsbrief of een afwijzingsbrief via het Kenniscentrum Coppa CBP.

KLIK is dé vereniging van vrijgevestigde zorgverleners in heel Drenthe, die op professionele wijze (ortho) pedagogische, psychologische en psychiatrische zorg biedt voor de inwoners van Drenthe van alle leeftijden; dichtbij, persoonlijk en professioneel. KLIK werkt samen met de verschillende gemeenten en andere partners om zo professioneel, efficiënt, laagdrempelig en thuisnabij geestelijke gezondheidszorg te bieden. Zie KLIK-Drenthe.nl.

Ja, dat mag maar niet binnen hetzelfde resultaatgebied. Ook kun je ambulante zorg vaak stapelen met interventieniveau 7 en 8. Voor specifieke afspraken zie het HANDBOEK.

In de periode november 2016 tot en met mei 2017 heeft de werkgroep een inventarisatie gemaakt van het ontbrekende aanbod op interventieniveau 8 in Drenthe; de zogenaamde witte vlekken.

KLIK HIER voor het document.

Stel hier je vraag