Tussentijdse contractering ( instapmomenten) jeugdhulp 2020-2028

Voor de Open House procedure voor basis ggz, specialistische ggz, dyslexie, vaktherapie, ambulante gezinsbehandeling, dagbesteding en ambulante begeleiding (referentienummer AD19044) en voor de Open House procedure logeren, wonen en gezinshuizen (referentienummer AD19053) zijn er voor de komende jaren instapmomenten gecommuniceerd in de aanmeldingsdocumenten. De planning van deze instapmomenten, die voor beide procedures gelijk is, is ook hieronder weergegeven.

Deze instapmomenten bieden aanbieders eenmaal per jaar de mogelijkheid om toe te treden tot de contractering, mits zij voldoen aan de eisen en voorwaarden, die genoemd zijn in het betreffende aanmeldingsdocument, en een toegevoegde waarde hebben in relatie tot het al gecontracteerde zorgaanbod. De eisen en voorwaarden voor een toetreding zijn te vinden in paragraaf 2.2 van het aanmelddocument. De modules met bijbehorende aanmeldingsdocumenten zijn te vinden onder 'Beschrijving modules'.

Aanbieders kunnen zich conform de planning en het aanmeldingsdocument aanmelden via Tenderned. Het verzoek om toetreding wordt vervolgens beoordeeld door de gemeenten.

 

Instapmomenten Open House procedure Referentienummer AD19044

Bestaande uit de volgende modules:
Dagbesteding, Ambulante begeleiding, Basis GGZ, Specialistische GGZ, Vaktherapie, Dyslexie en Ambulante gezinsbehandeling

Voor de volgende aanmeldingsmomenten geldt onderstaande (streef)planning:

Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 28 september 2020 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2021
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 2 november 2020 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2020 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 27 september 2021 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2022
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 15 november 2021 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2021 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 26 september 2022 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2023
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 31 oktober 2022 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2022 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 25 september 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2024
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 30 oktober 2023 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2023 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 30 september 2024 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2025
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 4 november 2024 
Opstellen van de overeenkomstNovember 2024 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 29 september 2025Ingangsdatum overeenkomst 1 januari 2026
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 3 november 2025 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2025 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 28 september 2026 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2027
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 2 november 2026 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2026 


Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.


Instapmomenten Procedure Open House Verblijf Referentienummer AD19053

Bestaande uit de volgende modules:
Wonen, Logeren en Gezinshuizen

Voor de volgende aanmeldingsmomenten geldt onderstaande (streef)planning:

Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 28 september 2020 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2021
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 2 november 2020 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2020 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 27 september 2021 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2022
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 1 november 2021 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2021 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 26 september 2022 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2023
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 31 oktober 2022 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2022 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 25 september 16.00 uurIngangsdatum overeenkomsten 1 januari 2024
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 30 oktober 2023 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2023 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 30 september 2024 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2025
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 4 november 2024 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2024 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 29 september 2025 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2026
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 3 november 2025 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2025 
Uiterlijke ontvangst aanmeldingMaandag 28 september 2026 16.00 uurIngangsdatum overeenkomst 1 januari 2027
Publiceren toelating tot de open houseMaandag 2 november 2026 
Opstellen van de overeenkomstenNovember 2026 


Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Stel hier uw vraag