Beschrijving modules

Begeleiding

Module omschrijving

Deze module heeft betrekking op ambulante begeleiding. Het betreft een procedure waarbij alle partijen die aan de gestelde eisen voldoen een contract kunnen krijgen.

In de bijlage op deze pagina treft u het aanmeldingsdocument aan dat van toepassing is op deze procedure en module. Hierin zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn. In plaats van de in het document genoemde data en tijdstippen m.b.t. het 1e instapmoment zijn de data en tijdstippen van toepassing zoals genoemd bij elk instapmoment in paragraaf 3.4. Dit geldt eveneens voor de ingangsdatum van de overeenkomst.

Tevens treft u het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan. Vervolgens treft u de inhoudelijke beschrijving van de module aan.Tot slot treft u het aanmeldformulier aan.

Stel hier je vraag