Actueel

Corona en continuïteit jeugdhulp 20 maart 2020

Geachte jeugdhulpaanbieder,

De opdracht om samen de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan heeft ook consequenties voor jeugdigen met jeugdhulp. Uitgangspunt is de gezondheid van onze jeugdigen en de jeugdhulpverleners. De afgelopen dagen hebben velen van u ons geïnformeerd over welke maatregelen u neemt. Daarnaast hebben we vragen ontvangen over de te nemen maatregelen en de financiële consequenties. In dit bericht willen we uw vragen over continuïteit en de financiering van alternatieve hulp zo goed mogelijk beantwoorden.

Continuïteit

Wij vragen u de hulp zoveel als mogelijk voort te zetten. Waar nodig vragen we u creatief te zijn en na te denken over alternatieve inzet. Indien de hulp niet of beperkt voortgezet kan worden, vragen we u de specifieke situatie van de jeugdige en het gezin te monitoren (via bijv. telefonisch of WhatsApp contact). Wij vragen u te signaleren en te acteren daar waar de veiligheid in het geding komt en waar nodig contact op te nemen met de betrokken casusregisseur van de Toegang/ gemeente/Sociaal Team/GI. Wij vertrouwen er op dat uw aanpak zorgt voor continuïteit en dat u de situatie van de jeugdigen en/of gezinnen nauwlettend in de gaten houdt.


Graag ontvangen wij uiterlijk 23 maart een overzicht van de wijze waarop u uw dienstverlening voortzet, indien u dat nog niet heeft gedaan. Als er vragen zijn over uw aanpak zal uw contractmanager contact met u opnemen. Via deze link vindt u een overzicht van de maatregelen die we van een aantal jeugdhulpaanbieders al hebben ontvangen: https://www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl/nieuws/28/overzicht-maatregelen-aanbieders.

Vergoeding

Wij realiseren ons dat jeugdhulp nu vaak op een andere wijze wordt vormgegeven dan contractueel is overeengekomen. Deze uitzonderlijke situatie vraagt echter ook om een uitzonderlijke inzet. De inzet van alternatieve hulp wordt door ons vergoed. Concreet betekent dit dat wij dienstverlening die in een andere vorm wordt geleverd wel vergoeden. Deze dienstverlening wordt vergoed op basis van gerealiseerde inzet (bijv. begeleidingstijd via beeldbellen, of dagbesteding in de vorm van begeleiding in de thuissituatie op afstand).

U bent in beperkte mate vrij dit zelf in te richten. Wel vragen we hiervoor een aantal zaken van u:

  • Wilt u per cliënt de activiteiten bijhouden die u uitvoert.
  • De betaling wordt gedaan op basis van het reeds aanwezige 301-bericht. Dus er vindt in principe geen omzetting van indicatie plaats.
  • Wanneer uw inzet boven de reguliere bekostiging van de indicatie uitkomt, neem dan contact op met de contractmanager. We kijken dan samen naar een passende oplossing.
  • Wilt u een verblijfsvorm anders (ambulant) inzetten? Stem dan over de financieringsvorm af met de contractmanager.

We zijn verder in afwachting van nog landelijk uit te werken richtlijnen. Premier Rutte heeft aangekondigd dat er afdoende landelijke maatregelen worden genomen om faillissementen te voorkomen. Wij houden er rekening mee dat er ook voor u passende regelingen beschikbaar komen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn in gesprek over de rol van gemeenten met betrekking tot deze regelingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan het doorbetalen van zorg waar (tijdelijk) geen of onvoldoende prestatie tegenover kan staan. We verwachten hier zo snel mogelijk meer duidelijkheid over. Tevens verwijzen wij u graag naar het landelijke maatregelenpakket in het kader van Corona waar u ook gebruik van kunt maken.

Tot slot


We vragen momenteel veel van u. Wij waarderen uw inzet en creativiteit enorm en hoe u ervoor zorgt dat u binnen de richtlijnen van het RIVM de zorg en ondersteuning zo zorgvuldig mogelijk door laat gaan.


Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor contact verzoeken wij u te mailen naar contractenjeugd@coevorden.nl.

Stel hier je vraag