Actueel

Kennisgeving Regiodag

Op 8 oktober wordt van 10.00 – 14.00 in Assen in de Bonte Wever een regiodag georganiseerd door het ketenbureau i-SociaalDomein.  Er hebben zich al 140 deelnemers voor opgegeven maar daarbij zijn in onze regio de zorgaanbieders nog ondervertegenwoordigd terwijl de onderwerpen juist ook voor zorgaanbieders interessant zijn: U wordt bijgepraat over actuele en komende ontwikkelingen in het sociaal domein. Er wordt daarbij samengewerkt met alle relevante programma’s vanuit het Ministerie VWS, zoals Ontregel de Zorg, en de VNG. Daarnaast is er een workshop waarin klantcases op een integrale manier behandeld worden waarbij de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders centraal staat. Bij deze daarom de oproep om je aan te melden. Meer informatie en aanmelden kan via de website van i-SociaalDomein of bij Cor Top, implementatieadviseur i-SociaalDomein.

Stel hier je vraag