Actueel

Inkoopvoorwaarden 2020-2028 gepubliceerd

 

 

Inkoop Jeugdhulp vanaf 2020

 

De gemeenten in Zuid-Drenthe werken samen op het gebied van de inkoop van Jeugdhulp. De zeven Zuid-Drentse hebben vandaag de inkoopvoorwaarden voor de jaren 2020 tot en met 2028 gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u informatie over de jeugdhulp die gemeenten in Zuid-Drenthe gezamenlijk inkopen. 

Inkoop die past bij vorm van zorg

Voor de inkoop jeugdhulp 2020 zijn al verschillende activiteiten uitgevoerd. Er is gestart met een analyse van de huidige inkoop en PPRC B.V heeft een onderzoek naar de kostprijzen gedaan. Op basis van de inkoopanalyse kiezen we voor een wijze van inkoop die het beste past bij de vorm van zorg. Een deel van de jeugdhulp kopen we middels open house met strenge selectiecriteria in. Daarnaast wordt er een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgevoerd voor de inkoop van zeer specialistische GGZ en intensieve ambulante gezinsbehandeling.

Risicoverdeling gemeenten en aanbieders

Voor specialistische vormen van gezinsbehandeling en GGZ willen gemeenten met een aantal partijen nadere afspraken maken. Dit zijn de grotere instellingen die ook vormen van verblijf en crisiszorg kunnen leveren. Gemeenten willen met deze partijen nadere afspraken maken over een betere risicoverdeling tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Daarnaast willen gemeenten deze partijen afspraken maken over het versterken van de kennis en kunde van het voorveld, gemeenten en andere jeugdhulpaanbieders. Zo willen gemeenten er voor zorgen dat er een betere matched care (de juiste hulp op de juiste plek) ontstaat en uiteindelijk minder kinderen gebruik hoeven te maken van zeer specialistische jeugdhulp.

Na de zomer volgen de modules die betrekking hebben op vormen van jeugdhulp met verblijf.

De verschillende modules die op dit moment gepubliceerd zijn voor de regio Zuid-Drenthe, treft u hier aan en worden ook op Tenterned gepubliceerd.

Stel hier je vraag