Inkoopmodel

De 7 gemeenten in Zuid-Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld) hebben gezamenlijk de jeugdhulp vanaf interventieniveau 4 ingekocht.

Daarbij is het uitgangspunt geweest om resultaatgericht in te kopen, waarbij is uitgegaan van de opdracht aan gemeente in de Jeugdwet, waarin staat dat gemeenten een jeugdige in staat stelt om:

a.            gezond en veilig op te groeien;

b.            te groeien naar zelfstandigheid, en

c.            voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren, rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Deze opdracht is vertaald in drie hoofdresultaten:

1.            Meedoen en zelfredzaamheid

2.            Gezond zijn

3.            Gezond opgroeien

 

HIER kun je het inkoopmodel downloaden.

Stel hier je vraag