Kostprijsonderzoek

De gemeenten willen voor 2020 tariefafspraken maken met aanbieders op basis van reële kostprijzen. Daarom doen gemeenten onderzoek naar de kostprijzen van de jeugdhulp. De gemeenten hebben PPRC opdracht gegeven een kostprijsrekenmodel te ontwikkelen waar de kostprijzen voor de verschillende vormen van jeugdhulp inzichtelijk worden en uiteindelijk de kostprijzen per soort jeugdhulp vast te stellen. Op 29 maart 2019 heeft de marktconsultatie voor het kostprijsrekenmodel plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is de systematiek van de rekentool besproken. Voor het verslag van deze bijeenkomst, klik HIER en voor de sheets van de presentatie, klik HIER.

De aanbieders zijn tot 12 april 2019 in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de concept rekenmodellen. Op basis van deze vragen zijn er een aantal aanpassingen gedaan in de oorspronkelijke modellen. In de onderstaande link kunt u de definitieve documenten downloaden:

  • Rekentool kostprijs AMBULANT Zuid-Drenthe, klik HIER
  • Rekentool kostprijs AMBULANT DYSLEXIE Zuid-Drenthe, klik HIER
  • Rekentool kostprijs DAGHULP Zuid Drenthe, klik HIER
  • Rekentool kostprijs VERBLIJF Zuid Drenthe, klik HIER
  • Rekentool kostprijs GEZINSHUIS Zuid Drenthe, klik HIER
  • Invulinstructie rekentool, klik HIER
  • Antwoorden op gestelde vragen rekenmodellen, klik HIER

 

Wilt u zo vriendelijk zijn deze modellen conform de invulinstructie uiterlijk 26 april ingevuld aan niels.uenk@pprc.eu te sturen? Later ingestuurde gegevens kunnen wij niet meer gebruiken voor de definitieve kostprijsberekening.

U bent niet verplicht de gegevens in te vullen en naar ons toe te sturen. Wij realiseren ons dat dit tijd en moeite van u vraagt. Wij stellen het toch zeer op prijs stellen als u de gegevens wel aanlevert. Als gemeente wensen wij reële tarieven vast te stellen en op deze manier kunnen wij dat zorgvuldig doen. Hoe meer aanbieders de gegevens aanleveren, hoe zorgvuldiger we de tarieven kunnen vaststellen. We vragen u om deze reden ook om de gegevens zou nauwkeurig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Tijdens de marktconsulatie is ook de vraag gesteld wat er met de gegevens gebeurt. We begrijpen dat de gegevens voor uw organisatie gevoelige informatie bevat en het is duidelijk dat die niet overal terecht mogen komen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. We gebruiken de gegevens alleen voor het bepalen van de kostprijzen en tarieven. De gegevens worden alleen ingezien door PPRC en de inkoopwerkgroep van de gemeenten in Zuid-Drenthe, die het gezamenlijk het onderzoek naar de kostprijzen doen.

Vervolg

De binnengekomen gegevens gaan we verwerken. Afhankelijk van de uitkomsten kan er aanleiding zijn om nogmaals met u in gesprek te gaan. Dat zullen we dan organiseren.

De uitvraag is gebaseerd op het huidige bouwstenenmodel. Naast dit kostprijzenonderzoek zijn we als gemeenten druk bezig met andere voorbereidingen voor de inkoopafspraken. Dat kan betekenen dat de inhoud van de producten jeugdhulp wijzigen of aangescherpt worden. Bij het vaststellen van tarieven voor de nieuwe producten houden we hier rekening mee.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over dit kostprijsonderzoek kunt u mailen naar: contractenjeugd@coevorden.nl.

Stel hier je vraag