Inkoop 2020

Eerste verkenningen inkoop Jeugdhulp 2020 starten binnenkort

 

De zeven Zuid-Drentse gemeenten willen de jeugdhulp vanaf het jaar 2020 opnieuw inkopen. Binnenkort starten we hiervoor de eerste verkenningen met aanbieders van jeugdhulp. Graag informeren wij u door deze mailing over de stappen die we de komende tijd hierin gaan zetten. De website www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl is hierin het centrale platform; dit gebruiken we voor de inkoop en om u te informeren over de werkwijze. Houd deze website daarom goed in de gaten.

We gaan graag in gesprek met u als marktpartij omdat we gezamenlijk voor een opgave voor de komende jaren staan. Gemeenten hebben te maken met strakke financiële kaders en een veranderingsopgave in de jeugdhulp. We willen graag behouden wat goed werkt, maar moeten ook verbeteren waar dat kan. De tekorten in de jeugdhulp zijn zeker een aanleiding om kritischer naar de inkoop te kijken en daarnaast hebben gemeenten een transformatieagenda.

 

Bestuurlijke kaders

Voor deze inkoop zijn bestuurlijke kaders geformuleerd. Deze kaders zijn:

  • Normalisering;
  • Politiek lokale werkelijkheid;
  • Zakelijk opdrachtgeverschap;
  • Optimale keuzevrijheid met oog voor zorglandschap;
  • Innovatie;
  • Lokaal, wat kan.

Voor meer informatie kunt u de leidende principes HIER downloaden.

We werken bij de inkoop met verschillende modules. Sommige bestaande vormen van jeugdhulp worden geclusterd, andere worden nader gespecificeerd. Op sommige onderdelen gaan we samen optrekken met de samenwerkende gemeenten in Noord- en Midden Drenthe. Daarnaast is het mogelijk dat een gemeente een specifiek product apart in de markt zet.

Kostprijsonderzoek

Inmiddels zijn we gestart met een onafhankelijk kostprijsonderzoek voor de verschillende vormen van jeugdhulp die we nu kennen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk op een marktconform tarief uitkomen. We gaan daarom graag in gesprek met u als marktpartijen. We kiezen ervoor om in eerste instantie in gesprek te gaan met marktpartijen die nu ook al jeugdhulp leveren binnen onze gemeenten. In de afgelopen drie jaar hebben we een open house contractering gehad, dus iedereen heeft de gelegenheid gehad om toe te treden en een marktaandeel te verwerven. 

De marktverkenning zal op verschillende momenten plaatsvinden, afhankelijk van de vormen van jeugdhulp soms schriftelijk, soms mondeling. De marktverkenningen staan gepland voor de maanden april en mei.

We publiceren relevante informatie op onze website www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u deze sturen aan contractenjeugd@coevorden.nl. 

 

Stel hier je vraag