Graag willen wij u wijzen op de komende update van het berichtenverkeer en de daarbij behorende freeze-periode.

Zoals u weet, gaat de communicatie tussen de gemeenten en u als aanbieder via het berichtenverkeer. Er zal een update van dit berichtenverkeer plaatsvinden voor zowel iWmo als iJw van versie 2.3 naar 2.4. Deze nieuwe versie wordt geïmplementeerd met een big bang: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Er is dus GEEN conversieperiode waarin beide standaarden naast elkaar gebruikt kunnen worden.

Vanaf 18 maart 2020 23.00 uur kunnen er, als eerste stap, geen 303-berichten meer verstuurd worden. De stappen die hierop volgen, staan beschreven in het landelijk draaiboek. 


Vanaf 30 maart 2020 communiceren alle gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer met de nieuwe versies van de standaarden: iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Exacte data en tijden in de periode tussen 18 en 30 maart kunt u vinden in het landelijk draaiboek via www.istandaarden.nl of hier downloaden KLIK HIER.

 

Stel hier je vraag